Кафедрі електропостачання та електрообладнання промислових підприємств – 40 років

У 1964 р. в Івано-франківському філіалі Львівського політехнічного інституту була створена кафедра електротехніки та автоматики, на яку були зараховані кваліфіковані фахівці різних напрямів підготовки, у тому числі теперішні ветерани кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (ЕП та ЕО): Ю.Романюк (випускник Львівської політехніки у 1964р.; К.Коломойцев  (за направленням аспірантури МІНХ і ГП у 1967 р.); А.Семенцова (прийнята за конкурсом у 1968 р. як молодий спеціаліст Свердловського НДПІ  «Енергомережапроект»). Перший випуск спеціалістів вечірньої та заочної форми навчання відбувся у 1966 р.

Кафедра ЕП та ЕО була створена у вересні 1975 р. на базі кафедри електротехніки та автоматики шляхом її поділу на дві окремі кафедри – кафедру ЕП та ЕО та кафедру електротехніки. Завідувачем кафедри ЕП та ЕО був обраний  доцент К.Коломойцев, який очолював колектив кафедри з 1975 р. по травень 1986р. Він вніс вагомий вклад у становлення і розвиток кафедри та її матеріальної і методичної бази, кадрового складу, якості підготовки спеціалістів. За короткий час кадровий склад кафедри поповнився новими викладачами – кількість доцентів зросла до 8, асистентів – до 6. За конкурсом були зараховані на викладацьку роботу доценти  Я.Костирко, В.Мірецький, Б.Козій, Р.Гаврилюк, Ю. Нікітін, О. Камашкін та інші. Кафедра стала однією з найбільших випускних кафедр факультету автоматизації та економіки з річним випуском інженерів-електриків понад 150 за всіма формами навчання (очної, заочної, вечірньої). Відсоток викладачів зі ступенями і званнями  у 1981р. становив 60%.

Великий внесок у розвиток кафедри зробили доценти О.Чернов,  В.Ожоган та А.Семенцова, створивши лабораторію автоматизованого електроприводу, а також доцент Я.Костирко, який створив наукову школу за напрямом «Наукові основи надійності електробурів систем електропостачання та електрообладнання об’єктів нафтової та газової промисловості». Він був автором понад 100 наукових праць, підготував і зробив попередній захист докторської дисертації в Московському енергетичному інституті, створив лабораторію релейного захисту та лабораторію електропостачання промислових підприємств. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації В.Ожоган, В.Григоренко, І.Галущак, вибрали напрями наукової роботи і захистили кандидатські дисертації в МІНХ і ГП М.Федорів і Б.Карпінець. На жаль у розквіті творчих сил Я.Костирко пішов із життя у 1989 р.

Потрібно відзначити також вагомий вклад доцентів Р.Гаврилюка, Б.Козія і В.Мірецького у розвиток госпдоговірної науково-дослідної роботи та впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес. Кафедра розвивалася та зміцнювалася. У 1980 р. на кафедру був прийнятий М.Михайлів після закінчення аспірантури в Московському енергетичному інституті, майбутній доктор технічних наук.

З 1986 р. по 1990 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Р.Борисов. На кафедрі була відкрита очна аспірантура, почали регулярно проводитись наукові семінари з участю провідних фахівців в області електроенергетики. Під науковим керівництвом професора Р.Борисова захистили кандидатські дисертації  випускники кафедри В.Костишин (1987 р.) і О.Соломчак (1994 р.). Значний внесок у розвиток кафедри у різні роки зробили доцент О.Калічак та асистенти О.Шаповал, Ю.Кардаш, Л.Чорненька, О.Кучеренко, Н.Курило, Р.Коломойцева, С.Таран, Я.Тайліх, С.Тафтай, завідувачі лабораторіями О.Шинков та В.Боднар, інженери І.Кіянюк, С.Зіняк, С.Петрів, С.Бех, Т.Голова, М.Гораль, О.Дух, О. Букін та інші.

У 1990 р. кафедру очолив доцент  М.Михайлів. Навчальний процес на кафедрі на той час забезпечувало 13 науково-педагогічних працівників (2 професори, 7 доцентів, 4 асистенти), а також допоміжний персонал кафедри у складі 5 осіб, у тому числі Л.Дитиняк, яка працювала з перших днів заснування кафедри.

Враховуючи специфіку регіону та необхідність забезпечення потреб у фахівцях, починаючи з 2000 р., кафедра почала підготовку спеціалістів чотирьох спеціалізацій – електричні системи електроспоживання підприємств нафтової і газової промисловості, промислових підприємств, підприємств деревообробної промисловості та енергетичний контроль і маркетинг в енергетиці. Велику увагу ми приділяли поповненню викладацького складу кафедри молодими спеціалістами. На кафедру були прийняті наші випускники І.Гладь, У. Маскевич, П.Курляк, П.Николин, І.Сорохтей, Я.Бацала, О.Кіянюк та Л.Шиндак.

Зміцнювалась також матеріальна база кафедри, лабораторії якої поновлювались новим обладнанням.

З 2006 р. кафедру очолює професор В.Костишин, який у 2003 р. успішно захистив докторську дисертацію. Кафедра продовжує розвиватися. Забезпеченість методичними розробками з усіх дисциплін на нинішній час досягла 97 відсотків. На кафедрі опубліковано 6 підручників та посібників зі грифом МОН України: Електричні системи та мережі (Ю.Романюк, 2004 р.); Електропостачання підприємств нафтової і газової промисловості (О.Соломчак, 2008 р.); Електрифікація технологічних комплексів нафтогазової промисловості (В.Костишин, М.Федорів, В.Ожоган, І.Гладь, 2008 р.); Енергоменеджмент та енергоефективність (В.Костишин, М.Федорів, О.Соломчак, М.Михайлів, А.Семенцова, Ю.Романюк, І.Галущак, Р.Гаврилюк, І.Гладь та інші, 2008 р.); Електробезпека (В.Костишин , П.Николин, 2011 р.); Перехідні процеси в електричних системах ( В.Костишин, М.Федорів, 2014 р.).

Введені нові дисципліни для студентів магістрів з продовженим терміном навчання, тому робота з підготовки методичного забезпечення цих дисциплін триває. З метою поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців на кафедрі впроваджена рейтингова система оцінки знань студентів, розроблені тестові завдання. Проводяться ознайомча, виробнича, проектно-конструкторська і переддипломна практики на підприємствах Івано-Франківська та області, таких як «Прикарпаттяобленерго» , «Прикарпаттрансгаз», НГВУ «Долинанафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз», Бурштинська ТЕС та інших. Тематика дипломних проектів наших випускників присвячена підвищенню надійності та енергоефективності систем електропостачання нафтогазових комплексів і промислових підприємств. Всі проекти студенти виконують на підставі реальних даних, тому більшість з них виконані на замовлення підприємств. Частина проектів має науково-дослідний характер. Магістерські роботи присвячені науковим дослідженням та вирішенню актуальних проблем в області виробництва, передачі і розподілу електроенергії, зокрема підвищенню економічності та надійності систем електропостачання.

У 2010 р. отримано ліцензію на підготовку на базі бакалаврату «Електротехніка та електротехнології» фахівців зі спеціальності «Енергоменеджмент», а в 2014 р. розширено ліцензію до 25 осіб на підготовку магістрів зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

На кафедрі функціонують курси підвищення кваліфікації працівників нафтової і газової промисловості (НГП) за напрямами «Енергоощадження в системах електропостачання НГП» та «Сучасні технології в електроенергетиці НГП». Другу освіту інженера-електрика на кафедрі здобули більше сотні фахівців споріднених спеціальностей, закінчивши інститут післядипломної освіти нашого університету.

Практична підготовка майбутніх бакалаврів та магістрів ведеться на потужній матеріально-технічній базі кафедри. Тут функціонує 17 навчальних лабораторій з різних дисциплін. Завідувачем лабораторії з 1992 р. працює І. Шнурок, під керівництвом і з участю якого змонтовані сучасні лабораторні стенди і поставлено ряд нових лабораторних робіт з частотного регулювання електроприводу, електричних станцій, автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії тощо. Кафедра активно співпрацює з відомими фірмами ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» та ТОВ «АББ ЛТД», які впродовж двох останніх років безкоштовно у вигляді спонсорської допомоги передали на кафедру сучасне електрообладнання на загальну суму понад 800 тис. грн. На базі електрообладнання фірми ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» під керівництвом професора В.Костишина, доцентів М.Федоріва та І.Гладя була створена навчально-дослідна лабораторія, яка задіяна у навчальному процесі та проведенні науково-дослідних робіт, навчанні фахівців електротехнічного профілю курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. За участі провідних фахівців фірми ТОВ «АББ ЛТД» у 2014 році та за активної участі доцента Ю.Романюка були проведені навчальні семінари для викладачів і студентів кафедри з метою створення на кафедрі навчально-дослідницької лабораторії електрообладнання цієї фірми для дослідження режимів роботи нафтоперекачувальних комплексів.

В 2007 р. в університеті було створено Лабораторію з метрології та контролю витрат енергоносіїв, сектор електроефективності якої був закріплений за кафедрою. Сюди були прийняті на роботу інженери Я.Бацала та А.Поточний. З 2014 року за цим відділом була закріплена спеціалізована Електровимірювальна лабораторія, яка отримала ліцензію на проведення електробезпекових обстежень електроенергетичних об’єктів (керівник доцент П.Курляк). Також під керівництвом доцента І.Гладя була створена мобільна інформаційно-вимірювальна система для дослідження показників енергоефективності та надійності електроенергетичного обладнання технологічних комплексів НГП.

На сьогоднішній день наукова робота кафедри спрямована на підвищення надійності та енергоефективності нафтогазових комплексів і впровадження енергоощадних технологій. За цією тематикою з 2006 року науковці кафедри тричі вигравали конкурси на проведення за кошти міністерства освіти України прикладних науково-дослідницьких робіт, розробили і впровадили у виробництво низку наукових розробок.

Для підготовки наукових кадрів на кафедрі відкрита аспірантура, яку очолюють професор, д.т.н. В.Костишин і доценти, к.т.н. М.Федорів і к.т.н. І.Гладь, які працюють над підготовкою докторських дисертацій. Під науковим керівництвом професора В.Костишина захистив кандидатську дисертацію П.Курляк (2012 р.) і завершують роботи І.Яремак та П.Николин, а під керівництвом доцента М.Федоріва захистили кандидатські дисертації І.Гладь (2005 р.), і У.Николин (2012 р.). Відчутним проривом у підготовці фахівців найвищої кваліфікації стали захисти докторських дисертацій Р.Гаврилюком (2012 р.) і М.Михайлівим (2013 р.), а лави аспірантів кафедри поповнили О.Кіянюк, Я. Бацала та І. Михайлів.

Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також в усіх формах перепідготовки і підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти. До наукових досліджень залучаються студенти, вони беруть участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних робіт, конкурсах наукових студентських робіт, наукових студентських конференціях і олімпіадах, підготовці наукових статей.

Традиційно викладачі кафедри приймають активну участь в організації та проведенні міжнародної конференції «Нафтогазова енергетика», а в продовж 2007-2010 років кафедра була центром проведення Всеукраїнських міжвузівських олімпіад з електропостачання та електрообладнання промислових підприємств. Переможцями та призерами Всеукраїнських конкурсів і олімпіад за останніх 10 років стали 12 наших студентів.

У період з 2006 р. по 2012 р. викладачі кафедри взяли активну участь в спільному українсько-норвезькому освітньому проекті "Енергоменеджмент та енергоефективність" між ІФНТУНГ (Україна) та New energy performances (Норвегія), в рамках якої підвищили кваліфікацію 87 осіб  (з отриманням сертифікатів), у тому числі 21 викладач ІФНТУНГ, 66 керівників структурних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів промислових підприємств, енергопостачальних організацій, житлово-комунального господарства, студентів старших курсів магістерської підготовки університету.

Викладачі кафедри встановлюють міжнародні зв’язки. Так лише за останні два роки здійснено візити в університети міста Ковентрі (Великобританія), В. Костишин, міста Лунс (Швеція) та міста Баку (Азербайджан), І.Гладь.

За весь час функціонування кафедри підготовлено понад три тисячі інженерів-електриків, 83 магістри. Вони успішно працюють на керівних та інженерних посадах на підприємствах нафтової і газової промисловості , в компаніях з виробництва, передачі і розподілу електроенергії, в електротехнічних службах промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових організаціях, підприємствах комунального господарства тощо. Частина наших випускників створили приватні фірми, які виконують проектні, електромонтажні, налагоджувальні та ремонтні роботи в електроустановках під час спорудження чи реконструкції об’єктів промислових підприємств, міст і підприємств нафтогазового комплексу. Серед них можна назвати такі відомі фірми як «Електросвіт», «ЗПУЕ Україна», «Енергозберігаючі системи опалення», «ТЕГА» та інші. Наші випускники обіймають високі посади та очолюють великі колективи, працюючи начальниками і головними інженерами РЕМ, начальниками електротехнічних служб об’єктів енергетичної галузі. Зокрема, випускники кафедри М.Чернявський та О.Сеник відповідно працюють генеральним та технічним директорами ПАТ «Прикарпаттяобленерго», О. Шекета - голова правління «Житомиробленерго», Б. Козань та А. Козань - технічні директори «Чернівціобленерго» та «Полтаваобленерго», А.Красій працює директором ДП «Магістральні електричні мережі», а П.Чорнописький - головним інженером «Західної електроенергетичної системи» НЕК «Укренерго».

На кафедрі проводиться культурно-масова робота. Періодично організовуються екскурсії по історичних місцях, поїздки в гори, футбольні турніри. У вересні 2000 р. викладачі кафедри зробили сходження на найвищу вершину Карпат – Говерлу. На честь 30-річного ювілею влітку 2005 р. побували на озері Синевір - справжній перлині Карпат, а восени  2014 р. відвідали духовну святиню християн Зарваницю. Побували ми також в музеях Закарпаття і Львівської області, в  та Камянець –Подільську, Чернівецькому університеті. Організатором культурно-масових заходів є доцент кафедри, заступник директора енергетичного інституту П.Курляк.

Велику допомогу в організації навчального процесу і проведенні навчально-методичної та наукової роботи надає ректорат університету та дирекція енергетичного інституту до складу якого входить кафедра.

 

Колектив кафедри та її керівництво докладають усіх зусиль для подальшого розвитку кафедри з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб регіону та України.

Обновлено (22.02.2017 06:39)

 

Завдання для бакалаврів 2015 р.

Завдання для бакалаврів 2015 р.

 

Презентація обладнання компанії "АВВ"

Актуальною проблемою в Україні на сьогоднішний день є підвищення надійності роботи обладнання електропостачальних систем та зменшення видатків на його експлуатацію. Більша частина електричного обладнання, яке експлуатується, є морально застарілим, фізично зношеним, тому потребує заміни.

Успішними на світовому ринку послуг з виробництва інноваційної продукції є компанії «Schneider Electric» і «АВВ», які поставляють сучасні електричні апарати та обладнання, програмне забезпечення і системи керування, а також широкий асортимент технологій для енергетики та автоматизації виробничих процесів, що підвищують продуктивність промислових підприємств та надійність роботи систем електропостачання.

У 2012 році через посередництво ТОВ «Електросвіт» (м. Івано-Франківськ) були встановлені зв’язки з представниками компанії «Schneider Electric», яка безкоштовно передала на кафедру електропостачання та електрообладнання сучасні комірки з вакуумним вимикачем та комутуючою апаратурою і мікропроцесорним захистом, а також частотний перетворювач. Зокрема, була змонтована експериментально-дослідна установка з використанням частотного перетворювача для дослідження режимів роботи електроприводу (на базі обладнання Schneider Electric створена наукова навчально-дослідна лабораторія, завідувачем якої є Шнурок І. Ф., а провідним інженером – Шиндак Л. М.). Передане обладнання використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

В кінці 2013 року за посередництва ТОВ «ЗПУЄ Україна» були налагоджені контакти з представниками компанії «АВВ». А вже восени 2014 року на кафедру було безкоштовно передано сучасне обладнання загальною вартістю 230 тисяч гривень.

У червні 2014 року компанія «АВВ» провела семінар в місті Івано-Франківську із залученням представників енергетичних служб підприємств та енергопостачальних компаній Західної енергетичної системи. У роботі семінару прийняли участь викладачі кафедри ЕП та ЕО доценти Романюк Ю. Ф. та Гладь І. В.

На кафедрі ЕП та ЕО на базі електрообладнання фірми «АВВ» створюється науково-дослідницька лабораторія, в якій під керівництвом професора Костишина В. С. будуть проводитися наукові дослідження та натурне моделювання режимів роботи комплексу «Асинхронний двигун – відцентровий насос». Для створення цього комплексу фірма «АВВ» передає наступне обладнання:

1. Асинхронний двигун напругою 380/220 В потужністю 5 кВт,

2. Частотний перетворювач,

3. Пристрій плавного пуску,

4. Мікропроцесорний пристрій релейного захисту та автоматики з можливістю передачі інформації типу REF 615,

5. Вакуумний вимикач ЕVM1,

6. Автоматичні вимикачі T7 max (1250 A) та T7-X1 (400 А),

7. Високовольтні запобіжники SIBA 12 kV та BWMW 12 kV 40A,

8. Трансформатор струму нульової послідовності KOLMA.

Отримане електрообладнання буде також використовуватись для проведення навчальних занять, науково-дослідних робіт, організації семінарів, конференцій та екскурсій, навчання студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки - фахівців електротехнічного профілю.

Компанія «АВВ» є однією з провідних енергокомпаній, яка нараховує більше 145000 співробітників в понад 100 країнах світу. Значна увага компанією приділяється питанням енергоефективності промислових енергетичних підприємтсв. Компанія АВВ випускає та реалізує інноваційну продукцію та системи керування для підвищення продуктивності роботи підприємств: енергоощадні електродвигуни й перетворювачі частоти, системи керування опаленням, освітленням та вентиляцією, розширює можливості застосування сучасних технологій для підвищення ефективності систем електропостачання, пов’язаних з генеруванням електроенергії, її передачею з мінімальними втратами та розподілом між споживачами. Компанія АВВ пропонує сучасні системи контролю, регулювання і підвищення надійності роботи розподільчих мереж, розробляє програмне забезпечення і системи керування виробничими процесами, випускає компактне низьковольтне та високовольтне електрообладнання, генератори, силові трансформатори, розподільчі пристрої, силову електроніку, які характеризуються високою надійністю, простотою обслуговування, малими втратами та мінімальним впливом на довкілля. Компанія АВВ має репутацію новатора.

За участю менеджера компанії «АВВ» Олега Кулика та інших провідних фахівців компанії 10 та 15 жовтня 2014 року були проведені два семінари для викладачів і студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» енергетичного інституту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де були продемонстровані низьковольтні та високовольтні електричні апарати, їх технічні характеристики та переваги порівняно з вітчизняним електрообладнанням.

Наступна презентація електрообладнання компанії «АВВ» запланована на 23-24 жовтня 2014 року. Запрошуємо прийняти участь всіх бажаючих.

 

Результати ХХV науково-технічної конференції студентів 2013/2014 н.р

24 квітня 2014 р. на кафедрі електропостачання та електрообладнання ІФНТУНГу відбулася ХХV науково-технічна конференція студентів 2013/2014 н.р. Було заслухано  16 доповідей.

В результаті виступів було відзначено кращі доповіді:

1-е місце: Федорич Іван Миколайович, гр. ЕТ-10-2 (Тема: «Застосування інкрементальних енкодерів для прецензійного визначення швидкості обертання електродвигунів»;

2-е місце: Катеринюк Віра Володимирівна гр. ЕТ-10-1 (Тема: «Енергоощадні режими роботи електротехнічного обладнання підприємств нафтової і газової промисловості»;

3-е місце: Олійник Андрій Петрович гр. ЕТм-09-1 (Тема : «Підвищення рівня енергоефективності динамічних режимів електропровідних агрегатів нафтової промисловості»;

Пікуляк Наталія Михайлівна, гр. ЕТм-09-1 (Тема: «Підвищення надійності функціонування електрообладнання системи електропостачання електробура»

 

Обновлено (29.04.2014 07:47)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО