Друга серія навчальних візитів представників ІФНТУНГ в рамках проекту ТЕМПУС 530158

Друга серія навчальних візитів представників ІФНТУНГ в рамках проекту ТЕМПУС 530158

У період з 13 по 19 жовтня 2013 року шість представників університету перебували з візитами у наступних навчальних закладах Європи:

1) Університет Ковентрі (Великобританія) – декан ФЕІВТ проф.Костишин В.С. та професор кафедри ТДМ Райтер П.М.

2) Політехнічний інститут Порту (Португалія) – завідувач кафедрою БНГС проф.Чудик І.І. та доцент кафедри СРНГП доц.Мельниченко Ю.Г.

3) Технологічний університет Гданська (Польща) – проректор з наукової роботи проф.Карпаш О.М. та директор НДІ НГЕіЕ доц.Карпаш М.О.

Ковентрі. Основна увага авторів доповідей була зосереджена на досвіді впровадження (в Університеті Ковентрі) методологій навчання студентів, які направлені на активізацію іноваційної діяльності студентів, набуття навичок практичного впровадження результатів досліджень та комерціалізації проектів. Цікавим і вартим, на нашу думку, використання в практиці діяльності наших університетів є детально методично розроблені навчальні курси профорієнтаційного навчання студентів на трьох рівнях підготовки. Це з одного боку полегшує студенту здійснення виваженого вибору місця роботи після закінчення навчання, а з другого полегшує його адаптацію до реальних умов швидкозмінного ринку праці. Доцільним для запозичення є також досвід англійських колег в напрямку захисту інтелектуальної власності результатів досліджень студентів. На реальних прикладах нам було показано, яким чином працює студент з викладачем та співробітниками відділів університету, починаючи від ідеї винаходу до видачі документа на інтелектуальну власність. Особливий інтерес делегації українських вузів викликало відвідування одного з підприємств м.Ковентрі (UNIPART), де планується створення навчально-виробничого центру для роботи студентів в процесі навчання над проектами в умовах діючого виробництва. Таку діяльність планується реалізувати на протязі 4 і 5 курсів навчання. Цікавим також був обмін досвідом по питаннях реалізації дистанційної форми навчання, зокрема реалізації віртуальних лабораторних занять студентів.

Обновлено (21.10.2014 08:58)

 

7-11 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика-2013"

7-11 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика-2013". На засідання секції В «Енергозаощадження та відновлювальні джерела енергії», де головували д. т. н. професор Костишин В. С. та к. т. н. доцент Соломчак О. В. попередньо було подано 18 доповідей (з них 16 із ІФНТУНГ, 1 – ПАТ «Укртрансгаз», 1 – Львівський ДЦНІІ).

Всього зроблено 11 доповідей. З них 4 позапланових : доцент Лещій Р.М. (Калуський політехнічний коледж), професор Михайлів М.І. (ІФНТУНГ), Гаврилюк І.В. (головний енергетик Придніпровських магістральних нафтопроводів), професор Кепша Я.С. (ІФНТУНГ).

Слід відмітити високу якість і підготовку зроблених доповідей. Кращими були доповіді:

- Галущак І.Д., ІФНТУНГ. Розробка методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів.

- Поточний А.І., ІФНТУНГ. Аналіз ефективності функціонування електротехнічного комплексу для електробуріння.

- Бацала Я.В., ІФНТУНГ. Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції.

Для завантаження ПРОГРАМИ Міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика-2013" натисніть

(для перегляду фотографій з конференції  натисніть на фото даного розділу)

Обновлено (17.10.2013 08:16)

 

Вітаємо Михайліва М. І. з захистом докторської дисертації

Вітаємо професора кафедри електропостачання та електрообладнання Михайліва Миколу Івановича з захистом  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека на тему "Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії" та присвоєнням йому ступеня доктора технічних наук!

Бажаємо Миколі Івановичу подальших успіхів в науковій роботі, здоровя та творчого натхнення !

Обновлено (16.01.2014 14:31)

 

Запрошуємо на навчання!

Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підпириємств проводить підготовку фахівців на базі очної та заочної форм навчання за навчально-освітніми рівнями:

· бакалавр - 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»;

· спеціаліст -

7.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання»;

7.000008 «Енергетичний менеджмент»;

магістр - 8.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Для завантаження титулки реклами кафедри натисніть

Для завантаження реклами кафедри натисніть

 

Працевлаштування

Випусники кафедри можуть працювати на підприємствах з видобування та транспортування нафти і газу, в компаніях виробництва та розподілу електричної енергії та в електротехнічних службах інших підприємств. Вони можуть займати iнженернi та керiвнi посади номенклатур промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових органiзацiй, підприємств житлово-комунального та сiльського господарств, об'єктiв водного та залiзничного транспорту, рiзного роду фiрм, агенцій, асоцiацiй та iнших структур.

 

Обновлено (05.07.2013 08:16)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО
 
Хто на сайті
Сейчас 37 гостей онлайн