Завдання для бакалаврів 2015 р.

Завдання для бакалаврів 2015 р.

 

Презентація обладнання компанії "АВВ"

Актуальною проблемою в Україні на сьогоднішний день є підвищення надійності роботи обладнання електропостачальних систем та зменшення видатків на його експлуатацію. Більша частина електричного обладнання, яке експлуатується, є морально застарілим, фізично зношеним, тому потребує заміни.

Успішними на світовому ринку послуг з виробництва інноваційної продукції є компанії «Schneider Electric» і «АВВ», які поставляють сучасні електричні апарати та обладнання, програмне забезпечення і системи керування, а також широкий асортимент технологій для енергетики та автоматизації виробничих процесів, що підвищують продуктивність промислових підприємств та надійність роботи систем електропостачання.

У 2012 році через посередництво ТОВ «Електросвіт» (м. Івано-Франківськ) були встановлені зв’язки з представниками компанії «Schneider Electric», яка безкоштовно передала на кафедру електропостачання та електрообладнання сучасні комірки з вакуумним вимикачем та комутуючою апаратурою і мікропроцесорним захистом, а також частотний перетворювач. Зокрема, була змонтована експериментально-дослідна установка з використанням частотного перетворювача для дослідження режимів роботи електроприводу (на базі обладнання Schneider Electric створена наукова навчально-дослідна лабораторія, завідувачем якої є Шнурок І. Ф., а провідним інженером – Шиндак Л. М.). Передане обладнання використовується в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

В кінці 2013 року за посередництва ТОВ «ЗПУЄ Україна» були налагоджені контакти з представниками компанії «АВВ». А вже восени 2014 року на кафедру було безкоштовно передано сучасне обладнання загальною вартістю 230 тисяч гривень.

У червні 2014 року компанія «АВВ» провела семінар в місті Івано-Франківську із залученням представників енергетичних служб підприємств та енергопостачальних компаній Західної енергетичної системи. У роботі семінару прийняли участь викладачі кафедри ЕП та ЕО доценти Романюк Ю. Ф. та Гладь І. В.

На кафедрі ЕП та ЕО на базі електрообладнання фірми «АВВ» створюється науково-дослідницька лабораторія, в якій під керівництвом професора Костишина В. С. будуть проводитися наукові дослідження та натурне моделювання режимів роботи комплексу «Асинхронний двигун – відцентровий насос». Для створення цього комплексу фірма «АВВ» передає наступне обладнання:

1. Асинхронний двигун напругою 380/220 В потужністю 5 кВт,

2. Частотний перетворювач,

3. Пристрій плавного пуску,

4. Мікропроцесорний пристрій релейного захисту та автоматики з можливістю передачі інформації типу REF 615,

5. Вакуумний вимикач ЕVM1,

6. Автоматичні вимикачі T7 max (1250 A) та T7-X1 (400 А),

7. Високовольтні запобіжники SIBA 12 kV та BWMW 12 kV 40A,

8. Трансформатор струму нульової послідовності KOLMA.

Отримане електрообладнання буде також використовуватись для проведення навчальних занять, науково-дослідних робіт, організації семінарів, конференцій та екскурсій, навчання студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки - фахівців електротехнічного профілю.

Компанія «АВВ» є однією з провідних енергокомпаній, яка нараховує більше 145000 співробітників в понад 100 країнах світу. Значна увага компанією приділяється питанням енергоефективності промислових енергетичних підприємтсв. Компанія АВВ випускає та реалізує інноваційну продукцію та системи керування для підвищення продуктивності роботи підприємств: енергоощадні електродвигуни й перетворювачі частоти, системи керування опаленням, освітленням та вентиляцією, розширює можливості застосування сучасних технологій для підвищення ефективності систем електропостачання, пов’язаних з генеруванням електроенергії, її передачею з мінімальними втратами та розподілом між споживачами. Компанія АВВ пропонує сучасні системи контролю, регулювання і підвищення надійності роботи розподільчих мереж, розробляє програмне забезпечення і системи керування виробничими процесами, випускає компактне низьковольтне та високовольтне електрообладнання, генератори, силові трансформатори, розподільчі пристрої, силову електроніку, які характеризуються високою надійністю, простотою обслуговування, малими втратами та мінімальним впливом на довкілля. Компанія АВВ має репутацію новатора.

За участю менеджера компанії «АВВ» Олега Кулика та інших провідних фахівців компанії 10 та 15 жовтня 2014 року були проведені два семінари для викладачів і студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» енергетичного інституту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де були продемонстровані низьковольтні та високовольтні електричні апарати, їх технічні характеристики та переваги порівняно з вітчизняним електрообладнанням.

Наступна презентація електрообладнання компанії «АВВ» запланована на 23-24 жовтня 2014 року. Запрошуємо прийняти участь всіх бажаючих.

 

Результати ХХV науково-технічної конференції студентів 2013/2014 н.р

24 квітня 2014 р. на кафедрі електропостачання та електрообладнання ІФНТУНГу відбулася ХХV науково-технічна конференція студентів 2013/2014 н.р. Було заслухано  16 доповідей.

В результаті виступів було відзначено кращі доповіді:

1-е місце: Федорич Іван Миколайович, гр. ЕТ-10-2 (Тема: «Застосування інкрементальних енкодерів для прецензійного визначення швидкості обертання електродвигунів»;

2-е місце: Катеринюк Віра Володимирівна гр. ЕТ-10-1 (Тема: «Енергоощадні режими роботи електротехнічного обладнання підприємств нафтової і газової промисловості»;

3-е місце: Олійник Андрій Петрович гр. ЕТм-09-1 (Тема : «Підвищення рівня енергоефективності динамічних режимів електропровідних агрегатів нафтової промисловості»;

Пікуляк Наталія Михайлівна, гр. ЕТм-09-1 (Тема: «Підвищення надійності функціонування електрообладнання системи електропостачання електробура»

 

Обновлено (29.04.2014 07:47)

 

Друга серія навчальних візитів представників ІФНТУНГ в рамках проекту ТЕМПУС 530158

Друга серія навчальних візитів представників ІФНТУНГ в рамках проекту ТЕМПУС 530158

У період з 13 по 19 жовтня 2013 року шість представників університету перебували з візитами у наступних навчальних закладах Європи:

1) Університет Ковентрі (Великобританія) – декан ФЕІВТ проф.Костишин В.С. та професор кафедри ТДМ Райтер П.М.

2) Політехнічний інститут Порту (Португалія) – завідувач кафедрою БНГС проф.Чудик І.І. та доцент кафедри СРНГП доц.Мельниченко Ю.Г.

3) Технологічний університет Гданська (Польща) – проректор з наукової роботи проф.Карпаш О.М. та директор НДІ НГЕіЕ доц.Карпаш М.О.

Ковентрі. Основна увага авторів доповідей була зосереджена на досвіді впровадження (в Університеті Ковентрі) методологій навчання студентів, які направлені на активізацію іноваційної діяльності студентів, набуття навичок практичного впровадження результатів досліджень та комерціалізації проектів. Цікавим і вартим, на нашу думку, використання в практиці діяльності наших університетів є детально методично розроблені навчальні курси профорієнтаційного навчання студентів на трьох рівнях підготовки. Це з одного боку полегшує студенту здійснення виваженого вибору місця роботи після закінчення навчання, а з другого полегшує його адаптацію до реальних умов швидкозмінного ринку праці. Доцільним для запозичення є також досвід англійських колег в напрямку захисту інтелектуальної власності результатів досліджень студентів. На реальних прикладах нам було показано, яким чином працює студент з викладачем та співробітниками відділів університету, починаючи від ідеї винаходу до видачі документа на інтелектуальну власність. Особливий інтерес делегації українських вузів викликало відвідування одного з підприємств м.Ковентрі (UNIPART), де планується створення навчально-виробничого центру для роботи студентів в процесі навчання над проектами в умовах діючого виробництва. Таку діяльність планується реалізувати на протязі 4 і 5 курсів навчання. Цікавим також був обмін досвідом по питаннях реалізації дистанційної форми навчання, зокрема реалізації віртуальних лабораторних занять студентів.

Обновлено (21.10.2014 08:58)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО