7-11 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика-2013"

7-11 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика-2013". На засідання секції В «Енергозаощадження та відновлювальні джерела енергії», де головували д. т. н. професор Костишин В. С. та к. т. н. доцент Соломчак О. В. попередньо було подано 18 доповідей (з них 16 із ІФНТУНГ, 1 – ПАТ «Укртрансгаз», 1 – Львівський ДЦНІІ).

Всього зроблено 11 доповідей. З них 4 позапланових : доцент Лещій Р.М. (Калуський політехнічний коледж), професор Михайлів М.І. (ІФНТУНГ), Гаврилюк І.В. (головний енергетик Придніпровських магістральних нафтопроводів), професор Кепша Я.С. (ІФНТУНГ).

Слід відмітити високу якість і підготовку зроблених доповідей. Кращими були доповіді:

- Галущак І.Д., ІФНТУНГ. Розробка методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів.

- Поточний А.І., ІФНТУНГ. Аналіз ефективності функціонування електротехнічного комплексу для електробуріння.

- Бацала Я.В., ІФНТУНГ. Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції.

Для завантаження ПРОГРАМИ Міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика-2013" натисніть

(для перегляду фотографій з конференції  натисніть на фото даного розділу)

Обновлено (17.10.2013 08:16)

 

Вітаємо Михайліва М. І. з захистом докторської дисертації

Вітаємо професора кафедри електропостачання та електрообладнання Михайліва Миколу Івановича з захистом  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека на тему "Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії" та присвоєнням йому ступеня доктора технічних наук!

Бажаємо Миколі Івановичу подальших успіхів в науковій роботі, здоровя та творчого натхнення !

Обновлено (16.01.2014 14:31)

 

Запрошуємо на навчання!

Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підпириємств проводить підготовку фахівців на базі очної та заочної форм навчання за навчально-освітніми рівнями:

· бакалавр - 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»;

· спеціаліст -

7.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання»;

7.000008 «Енергетичний менеджмент»;

магістр - 8.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Для завантаження титулки реклами кафедри натисніть

Для завантаження реклами кафедри натисніть

 

Працевлаштування

Випусники кафедри можуть працювати на підприємствах з видобування та транспортування нафти і газу, в компаніях виробництва та розподілу електричної енергії та в електротехнічних службах інших підприємств. Вони можуть займати iнженернi та керiвнi посади номенклатур промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових органiзацiй, підприємств житлово-комунального та сiльського господарств, об'єктiв водного та залiзничного транспорту, рiзного роду фiрм, агенцій, асоцiацiй та iнших структур.

 

Обновлено (05.07.2013 08:16)

 

Вступ на магістра та спеціаліста

Фахове випробування для осіб, які отримали диплом за ОКР бакалавра (спеціаліста) за напрямом підготовки (спеціальністю) Електротехніка та електротехнології

Дата іспиту з іноземної мови - 24.07.2013 р о 14:00

Дата іспиту з фахової дисципліни - 27.07.2013 о 14.00

Обсяг державного замовлення для навчання за ОПП магістра та спеціаліста
(денна форма навчання)

7 магістрів

15 спеціалістів (державні місця) + 28 (платна форма)

Обсяг державного замовлення для навчання за ОПП магістра та спеціаліста
(заочна форма навчання)

7 спеціалістів (державні місця) + 43 (платна форма)

Для завантаження переліку фахових випробувань натисніть

Для завантаження програми вступних фахових випробувань натисніть

 

Обновлено (05.07.2013 07:55)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО