Вітаємо Михайліва М. І. з захистом докторської дисертації

Вітаємо професора кафедри електропостачання та електрообладнання Михайліва Миколу Івановича з захистом  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека на тему "Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії" та присвоєнням йому ступеня доктора технічних наук!

Бажаємо Миколі Івановичу подальших успіхів в науковій роботі, здоровя та творчого натхнення !

Обновлено (16.01.2014 14:31)

 

Запрошуємо на навчання!

Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підпириємств проводить підготовку фахівців на базі очної та заочної форм навчання за навчально-освітніми рівнями:

· бакалавр - 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»;

· спеціаліст -

7.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання»;

7.000008 «Енергетичний менеджмент»;

магістр - 8.050701 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Для завантаження титулки реклами кафедри натисніть

Для завантаження реклами кафедри натисніть

 

Працевлаштування

Випусники кафедри можуть працювати на підприємствах з видобування та транспортування нафти і газу, в компаніях виробництва та розподілу електричної енергії та в електротехнічних службах інших підприємств. Вони можуть займати iнженернi та керiвнi посади номенклатур промислових підприємств, проектно-конструкторських та наукових органiзацiй, підприємств житлово-комунального та сiльського господарств, об'єктiв водного та залiзничного транспорту, рiзного роду фiрм, агенцій, асоцiацiй та iнших структур.

 

Обновлено (05.07.2013 08:16)

 

Вступ на магістра та спеціаліста

Фахове випробування для осіб, які отримали диплом за ОКР бакалавра (спеціаліста) за напрямом підготовки (спеціальністю) Електротехніка та електротехнології

Дата іспиту з іноземної мови - 24.07.2013 р о 14:00

Дата іспиту з фахової дисципліни - 27.07.2013 о 14.00

Обсяг державного замовлення для навчання за ОПП магістра та спеціаліста
(денна форма навчання)

7 магістрів

15 спеціалістів (державні місця) + 28 (платна форма)

Обсяг державного замовлення для навчання за ОПП магістра та спеціаліста
(заочна форма навчання)

7 спеціалістів (державні місця) + 43 (платна форма)

Для завантаження переліку фахових випробувань натисніть

Для завантаження програми вступних фахових випробувань натисніть

 

Обновлено (05.07.2013 07:55)

 

Візитка кафедри електропостачання

Для завантаження натисніть Візитка кафедри

Обновлено (30.04.2013 06:15)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО