Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання»

З 23 по 25 жовтня 2018 року  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1582-л від 19.10.2018 року працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем.

Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Експертна комісія у складі:

▪ голова комісії – Бурбело Михайло Йосипович (професор, докт. техн. наук, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту  Вінницького національного технічного університету);

▪ член комісії – Маліновський Антон Антонович (професор, докт. техн. наук, професор кафедри електроенергетики та систем управління Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

За результатами роботи комісією підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання».

 

Перемога в XVII – Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України – 2017»

Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств вітає Мельниченка Владислава Романовича з перемогою в XVII – Всеукраїнському конкурсі  «Молодь – енергетиці України – 2017», який відбувся у Київському політехнічному інституті у квітні 2018 року.

Тема роботи «Підвищення техніко-економічної ефективності електропостачальних систем»

Керівник доцент, канд. техн.. наук Романюк Ю.Ф.

У роботі запропоновані способи забезпечення економічних режимів роботи силових трансформаторів знижувальних підстанцій розподільчих електричних мереж, обґрунтована економічна ефективність оптимального розподілу потужностей для трансформаторів різної потужності , розраховані оптимальні коефіцієнти завантаження трансформаторів і проаналізовано вплив вхідної напруги на величину втрат потужності в трансформаторах при їх різному завантаженні. Розрахована економічна ефективність заміни недовантажених силових трансформаторів на трансформатори меншої потужності з врахуванням ліквідної вартості демонтованих трансформаторів і розроблена  методика вибору місця оптимального розташування розподільчих пунктів з врахуванням лінії зовнішнього живлення. Проаналізовані шляхи модернізації електрообладнання електричних мереж з метою зменшення втрат і підвищення надійності роботи електромереж.

 

Перемога на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності

Вітаємо студентів енергетичного інституту ІФНТУНГ з перемогою у ІІ турі  Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання", яка проходила в Запорізькому національному технічному університеті (м. Запоріжжя) у квітні 2018 року.

Під час проведення олімпіади учасники розв’язували задачі з таких дисциплін: «Електропостачання промислових підприємств», «Електричні мережі та системи», «Електромагнітні перехідні процеси», «Релейний захист та автоматика», «Математичні задачі енергетики».

За результатами олімпіади перше командне місце посіли студенти кафедри Електропостачання та електрообладнання у складі студентів:

Стахів Григорій Іванович, гр. ЕТ-14-1;

Гложик Максим Васильович , гр. ЕТт-16-1;

Сорока Назарій-Андрій Юрійович, гр. ЕТ-14-1.

Переглянути фото можна за посиланням

Обновлено (03.05.2018 05:36)

 

Студентська конференція 2018

18 квітня 2018 року на кафедрі електропостачання та електрообладання промислових підприємств відбулася ХХV наукова конференція студентів.

1-е місце: Стахів Григорій Іванович, гр. ЕТ-14-1;

Кушнір Ігор Михайлович , гр. ЕТ-15-1.

2-е місце: Сорока Назарій-Андрій Юрійович, гр. ЕТ-14-1;

Костишин Андрій Володимирович, гр. ЕТСм-17-1.

3-е місце: Квочак Станіслав Ігорович, гр. ЕТСм-17-1.

Переглянути фото можна за посиланням

Обновлено (03.05.2018 05:18)

 
Голосування
Кращий лектор з кафедри ЕП та ЕО