Дані Николин П.М.

Николин Петро Михайлович

Дата народження:

20 березня 1978 року

Асистент кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Закінчив

ІФНТУНГ , 1997-2002, Електротехнічні системи електроспоживання, магістр

Аспірантура,

ІФНТУНГ, 2005-2008 рр. за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи

Теми дисертацій, місце захисту

--

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. інженер І категорії каф. ЕП і ЕО – 2002-2003 р.р.

2. асистент каф. ЕП та ЕО – 2003-грудень 2008 р.

Напрями наукової діяльності

1. Дослідження ефективності електропривідних насосних агрегатів 2. Усталені режими роботи

3. Підвищення ефективності функціонування електроприводних технологічних комплексів.

Основні наукові праці, патенти

1. "Представлення відцентрового насоса у вигляді чотириполюсника"// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2006. №3. с.76-80. Костишин В.С., Николин П.М.

2. "Універсальний енергетичні показники роботи відцентрового насоса на основі електрогідравлічної аналогії".//Збірник наукових праць Кіровоградського Національного технічного університету. Випуск 19, 2007. Костишин В.С., Николин П.М.

3. Аналіз ефективності роботи відцентрового насоса на основі його термодинамічної моделі. // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2007, Костишин, Николин

Статті у журналах:

-    представлення відцентрового насоса у вигляді чотириполюсника;
-    аналіз ефективності роботи відцентрового насоса на основі його термодинамічної моделі;
-    універсальні енергетичні показники роботи відцентрового насоса на основі електрогідравлічної аналогії;
-    моделирование установившихся режимов работы центробежного насоса на основании термодинамического подхода (Россия);
-    підвищення ефективності роботи електропривод них насосних агрегатів на основі їх комп’ютерно-орієнтованих моделей;
-    енергоефективність відцентрових агрегатів магістральних нафтопроводів;
-    дослідження характеристик електроприводих відцентрових агрегатів;
-    урахування впливу механічного ККД на ефективність роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів; 
-    моделирование механических потерь и расчет эффективности работы магистральных центробежных насосов.

Николин П.М. Моделювання механічних втрат у роботі електроприводного відцентрового насоса. Вісник Вінницького політехнічного інституту №2, 2012р.

Костишин В.С. Физическая суть и усовершенствование модели механических потерь у центробежных электронасосах [Текст] / В.С. Костишин, П.М. Николин // IX Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт- 2013». УГНТУ, г.Уфа. – с. - .

 

Основні методичні праці

1. Зварювальні джерела живлення. Лабоаторний. практикум. – Івано-Франківськ, 2003. – 39 с. Галущак І.Д., Шнурок І.Ф., Николин П.М.

2. Навчальний посібник рекомендований МОНУ. -  Електробезпека.

3. Федорів М.Й., Поточний А. І., Тутка В.В., Николин П.М. Електричні станції і підстанції систем електропостачання. Лабораторний практикум. –Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 108 с.

Перелік дисциплін

- Електрична частина станцій та підстанцій;
- надійність електропостачання;
- основи теорії кіл перетворювання енергії;
- автоматика в електроенергетичних системах;
- основи охорони праці в електроустановках до і понад 1000 В;
- основи електропривода.

Обновлено (17.02.2014 14:07)